GENERALNI SPONZOR

ZLATNI
SPONZOR

SPONZORI

PARTNERI

Kodeks

Na temelju članka 18. stavka 2. Statuta Hrvatskog kuharskog saveza, Skupština Hrvatskog kuharskog saveza je na sjednici održanoj 21.studnoga 2009. godine, donijela

KODEKS ETIKE

PROFESIONALNIH KUHARA I ČLANOVA UDRUGA

Članak 1.

Ovim kodeksom Hrvatskog kuharskog saveza uređuju se pravila dobrog ponašanja kuhara utemeljena na moralnim i etičkim načelima hrvatskog društva, Statutu saveza, zakonima, kolektivnim ugovorima i drugim propisima.

Članak 2.

Kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja članova prema drugim osobama, ponašanja u radnoj sredini i u međusobnim odnosima članova HKS-a.

Članak 3.

U svakodnevnom radu i djelovanju, te međusobnoj komunikaciji, članovi se pridržavaju odredaba ovog Kodeksa.

Članak 4.

Ugled članova temelji se na ponašanju članova koji prihvaćaju etiku i moralnost kao nerazdvojne elemente ponašanja kako na poslu tako i u privatnom životu.

Članak 5.

U obavljanju dnevnih radnih dužnosti član pazi da ne umanji osobni ugled i povjerenje gostiju u struku i tvrtku u kojoj je zaposlen.

Članak 6.

U obavljanju privatnih poslova član ne koristi službenu odoru nacionalne ili regionalne reprezentacije, odnosno službenu odoru tvrtke u kojoj je zaposlen, ili autoritet radnog mjesta ili pozicije unutar Saveza.

Članak 7.

Prilikom javnog nastupa član govori u svoje ime pazeći da ne naruši ugled struke, tvrtke u kojoj je zaposlen, Udruge i Saveza. Član je odgovoran za javno izgovorenu riječ.

Članak 8.

Na radnom mjestu i u odnosima među članovima, član je dužan pridržavati se osnovnog načela poštivanja ljudske osobe, međusobnog uvažavanja i razumijevanja, prijateljstva i suradnje, te otvorenosti u iznošenju problema i prijedloga.

Članak 9.

Nekorektne opaske i primjedbe na stav pojedinca ili tijela, strane su članovima Saveza. Sve primjedbe, kritike i rasprave u međusobnim odnosima članova moraju biti u duhu tolerancije i uljudnosti i iznose se samo na sastancima članstva.

Članak 10.

Krajnje je štetno i neukusno pred gostima ili trećim osobama iznositi, neprovjerene, tendenciozne i zlonamjerne podatke od strane jednog člana na račun drugog. To izravno slabi autoritet člana, Saveza, i primjer je za loše međuljudske odnose. Neformalno iznošenje takvih kritika („u povjerenju“) samo određenom krugu ljudi ima u pravilu za cilj diskreditiranje i omalovažavanje određene osobe i grupe ljudi s osobnim interesom kao pozadinom.

Dobronamjeran član uvijek će biti u stanju izreći argumentiranu i opravdanu kritiku osobno ili na službenim sastancima tijela Saveza.

Članak 11.

Ponašanje člana prema svojim suradnicima na radnom mjestu mora se temeljiti na poštenim i nepristranim odnosima, spremnosti na timski rad, otvorenu komunikaciju, nesebično dijeljenje znanja i informacija. Konstantno stremiti riječju, akcijama i djelima, razvoju i održavanju najviše razine međusobnog povjerenja, iskrenosti i razumijevanja

Članak 12.

Kako unutar Saveza, tako i u radnoj sredini članovi će poticati otvorenu kritiku, samokritiku, nepristranost i odgovornost pojedinca za svoje postupke.

Članak 13.

Obveza je člana poštivati osobnost, stručna i profesionalna prava kolega iz struke.

Članak 14.

Obveza je člana poštivati i izvršavati odluke i preporuke Udruga i drugih tijela Saveza, te aktivno sudjelovati u realizaciji programskih sadržaja Udruga i Saveza.

Članak 15.

Mogući nesporazumi, nesuglasice i slučajne pojave u procesu rada ili djelovanja Udruga sastavni su dio života i rada. One se rješavaju na za to određenim mjestima i na način koji dolikuje ugledu člana, a nikako pred drugim osobama, posebno gostima ugostiteljskog objekta, koji to mogu pogrešno shvatiti.

Članak 16.

Svaki problem kojeg član eventualno ima, kako u radnoj sredini, tako i unutar Udruge, odnosno Saveza, rješava se prvenstveno u okviru struktura tvrtke i Saveza, odnosno između članova.

Članak 17.

Članovi Saveza besprijekorno izvršavaju svoje radne zadatke i obveze preuzete u realizaciji programskih zadataka svojih Udruga i Saveza.

Članak 18.

Član koji smatra da je ponašanje drugog člana suprotno odredbama ovog Kodeksa pritužbu će iznijeti predsjedniku Udruge.

Predsjednik razmatra pritužbu, rješava je, a ukoliko to nije moguće o njoj izvješćuje Upravni odbor udruge koji donosi odluku o eventualnom pokretanju postupka zbog povrede Kodeksa. Postupak se pokreće pred Časnim sudom Udruge, odnosno Saveza koji su dužni postupak provesti u roku od najviše 60 dana.

Članak 19.

Poštivanje i primjena načela ovog Kodeksa neprikosnovena je obveza svakog člana, bez obzira na rang i položaj, kako na radnom mjestu, tako i u Savezu.

Članak 20.

Kodeks se primjenjuje odmah po donošenju i s njim će se upoznati svi članovi Saveza.

Predsjednik,

Damir Crleni


URED HKS

Radno vrijeme Ureda: pon. - pet. 10:00 - 14:00

042/300-022
042/313-700
Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin
hks@kuhar.hr

recepti

Hladno predjelo

A02 - Marko Jovanović - 04

Autor: MARKO JOVANOVIĆ


Toplo predjelo

toplo predjelo 1

Autor: Restoran "Mediteran", Istraturist d.d., Umag


Glavno jelo

zlatni grozd - 114

Autor: ROZALIJA NERALIĆ


Desert

C01 - Rozalija Neralić - 05

Autor: ROZALIJA NERALIĆ