GENERALNI SPONZOR

ZLATNI
SPONZOR

SPONZORI

PARTNERI

Kuharski kup 2012./2013. – Propozicije

 HRVATSKI KUHARSKI KUP 2012./2013.

Generalni pokrovitelj: PODRAVKA d.d.

 UVOD

Hrvatski kuharski kup utemeljen je 2005. godine kao festival u cjelinu povezanih 5 kulinarskih natjecanja  koja se na razne zadane teme održavaju diljem Hrvatske. Osim svekolike afirmacije kuhara i struke te cjelokupnog hrvatskog kulinarstva i hrvatskih proizvoda, cilj mu je prezentacija, razvoj i izgradnja prepoznatljive hrvatske kulinarske ponude. Posebna je pak zadaća ovih natjecanja kreativan i konkretan doprinos oblikovanju kulinarske prepoznatljivosti lokalne sredine, a time i unapređenje sadržajnosti i atraktivnosti njene cjelokupne turističke ponude.

 

UPUTSTVA ZA DOMAĆINE NATJECANJA

OSNOVNE INFORMACIJE:

HKK 2012./2013. održava se u 5 gradova diljem Hrvatske, i to po osmi puta.

Cjelokupno natjecanje se održava u jednom objektu, osim u iznimnim slučajevima kada natjecatelji mogu biti podijeljeni u najviše 2 objekta.

Najmanji broj sudionika s pomoćnicima je 10, a najveći 16.

Organizator najkasnije 2 mjeseca prije natjecanja dostavlja HKS-u popis članova Organizacijskog odbora od najmanje 5 članova i to:

-         Voditelj natjecanja (u pravilu Predsjednik Udruge)

-         osoba (jedna ili dvije) koje će se brinuti o natjecateljima – dočekati ih i pomoći im spremiti namirnice i opremu koju su donijeli, upoznati ih sa kuhinjskim osobljem i inventarom te im pomoći oko iznošenja eksponata na ocjenjivanje ili degustaciju i biti na stalnom raspolaganju natjecateljima

-         pomoćnik ocjenjivačkog suda

-         osobu zaduženu za kontakt s predstavnicima medija te koordiniranje svečanosti proglašenja (protokol)

Udruga može samostalno naći partnere i sponzore za natjecanje, pri čemu to nikako ne može biti tvrtka koja bi prezentirala dodatak jelima sličan Vegeti, tvrtka koja se bavi proizvodnjom mlijeka i mliječnih prerađevina ili tvrtka koja proizvodi ili prodaje parno konvekcijske pećnice. Tvrtke koje imaju asortiman ili usluge slične onom Podravke, Danice, Aleksanda Commerca, Dicka mogu biti sponzori natjecanja, ali njihove reklame i promocija moraju biti u manjem omjeru od ranije navedenih, te za isto treba zatražiti pismeno odobrenje od Ureda HKS-a.

Službeno piće svih natjecanja HKK 2012./2013. su vode i ledeni čajevi Studena te sokovi Lero i niti na jednom dijelu natjecanja (sastanak, obroci, završna večera itd.) ne smiju se koristiti navedene vrste pića drugih marki.

HKS će osigurati i dostaviti Udruzi količinu navedenih pića i sponzorske robe (naknadno definirane) u iznosu od 6.000,00 kn za potrebe natjecanja i završne večere. U slučaju većih potreba Udruga se obvezuje osigurati isto.

Domaćin je obvezan organizirati promociju natjecanja u medijima putem press konferencije sedam dana prije natjecanja ili slanjem press materijala e-mailom i faxom na lokalne medije. Domaćin nakon slanja press materijala provjerava predstavnike medija da li su ih dobili i provjerava njihovu nazočnost na natjecanju. Predstavnici medija mogu pratiti rad sudionika tokom cijelog trajanja natjecanja te mogu sudjelovati na završnoj večeri manifestacije.

Poželjno je:

-         osmisliti vizualni identitet (logo) natjecanja – po mogućnosti angažirati profesionalni dizajnerski studio

-         pripremiti plakate za natjecanje

-         pripremiti zahvalnice za sudjelovanje za sve natjecatelje i pomoćnike

-         pripremiti posebne nagrade/skulpture/plakete za tri najbolje plasirana natjecatelja u ukupnom poretku (HKS dodjeljuje diplomu)

-         za vrijeme natjecanja, i u dogovoru s Uredom HKS-a, organizirati sastanak županijske Udruge kuhara, 1. dan – nakon večere

-         na svim stolovima postaviti zastavice HKS-a i sponzora (dostavlja HKS, a Udruga ih vraća nakon natjecanja)

-         omogućiti predstavniku sponzora kratko obraćanje sudionicima ( Podravka, Dukat itd.)

 

OBAVEZE DOMAĆINA:

Domaćini natjecanja su Udruga kuhara te objekt u kojem se natjecanje odvija.

Osigurati besplatan smještaj na bazi dva puna pansiona za:

- natjecatelja i njegovog pomoćnika ili osobu u pratnji (vozač i sl.) u 1/2

- članove ocjenjivačkog suda i predstavnike HKS-a (maksimalno 6 osoba, 1/1)

- za predstavnike nacionalnih medija (maksimalno 2 osobe, 1/1 ili 1/2).

Osigurati dvoranu za sastanak s natjecateljima te platno za projektor.

Osigurati prostor za skladištenje namirnica (po dolasku natjecatelja) kod prostora za rad. Potrebno je, ovisno o broju prijavljenih natjecatelja, osigurati dovoljno skladišnog prostora, tj. po potrebi iz skladišnih prostorija maknuti dio hotelskih namirnica ili opreme.

Osigurati uvjete za rad natjecatelja na način da svaki natjecatelj ima na raspolaganju najmanje cca 2 dužna metra radne površine. Potrebno je i voditi računa da se pripremaju hladna jela i deserti te da prostor u kojem se radi ne smije biti previše zagrijan, ili pak treba osigurati i drugu prostoriju u kojoj se može raditi taj dio posla.

Osigurati prostor za skladištenje gotovih eksponata na hladnom, u vremenu od njihovog ocjenjivanja do prezentacije uzvanicima i konzumacije, tj. od 14 do 20 sati. Za svakog natjecatelja potrebno je osigurati prostor u koji mogu stati dvije plate (hladno i desert) dimenzija cca 100 x 60 cm. Ukoliko u objektu ne postoji dovoljno hladnih komora ili one nemaju dovoljan broj polica moguće je u blizini gospodarskog ulaza parkirati kamion hladnjaču s policama te u njemu skladištiti eksponate.

Osigurati osnovnu namirnicu za sve natjecatelje u kategoriji toplo glavno jelo u količini prethodno dogovorenoj s HKS-om, a prema broju prijavljenih natjecatelja.

Osigurati voditelja svečanosti te po mogućnosti glazbenu pratnju.

Pripremiti (u dvorani u kojoj se održava završna svečanost) degustacijski stol širine najmanje 60 cm i takve dužine da svaki natjecatelj ima 100-120 cm prostora za prezentaciju radova na pladnju ili u toploj kupki.

Osigurati tople kupke za prezentaciju toplih glavnih jela – po jednu za svakog prijavljenog natjecatelja.

Pripremiti zaseban izložbeni stol na prohodnoj lokaciji (nakon ulaza u salu, u holu pred salom i sl.) kako bi posjetitelji kod dolaska na večeru mogli razgledati sve radove. Stol treba biti takvih dimenzija da na njega stanu tri tanjura po svakom natjecatelju.

Osigurati prostor za postavljanje samostojećih promotivnih materijala Sponzora HKS-a. Prostor za dodjelu nagrada potrebno je urediti sukladno naputcima i materijalima HKS-a pri čemu samo sponzori Saveza mogu biti istaknuti na pozornici, a ostali sponzori sa strane, uz omjer 3:1

Osigurati pripremu posebnog prezentacijskog stola s izborom jela gastronomske baštine županije, na bazi normativa za 30 osoba (hladno, toplo, desert – po izboru).

Završna svečanost:

Završna svečanost održava se prvenstveno u terminu svečane večere s početkom u 20 sati, ali u iznimnim situacijama može se planirati i kao svečani ručak. Program natjecanja može se, u dogovoru s Uredom HKS-a izmijeniti ovisno o specifičnosti manifestacije, ali treba se bazirati na predloženom programu.

 Prijedlog programa natjecanja sa Svečanom večerom:

1. dan

14:00               – smještaj sudionika natjecanja – ovisno o vremenu mogućeg dolaska u hotel

14:30-16:15     – turistički obilazak – posjet znamenitosti kraja – sadržaj za natjecatelje

16:30               – sastanak s natjecateljima

17:15               – prezentacija sponzora HKS-a

18:15               – zajednička večera (poželjno je da bude s buffet stola, tj. u toploj kupci)

19:00-23:00     – rad u kuhinji

20:00               – sastanak Udruge kuhara

2. dan

05:00               – mogućnost ulaska u kuhinju i cjelodnevni rad i ocjenjivanje eksponata

13:00-14:00     – ručak za natjecatelje  (poželjno je da bude s buffet stola)

20:00               – svečana večera i proglašenje (zadnje proglašenje najkasnije u 23:00h)

- po potrebi osigurati i dodatnu hotelsku hranu za natjecatelje

- na svečanoj večeri prvo se prisutnima obraća predstavnik domaćina, zatim predstavnik HKS-a, predstavnik sponzora HKS-a, a zatim predstavnici lokalne vlasti ili sponzori natjecanja (obavezno je poštivanje državnog protokola)

3. dan

- odlazak sudionika natjecanja

OBAVEZE Hrvatskog kuharskog saveza:

  1. Organizacija i priprema natjecanja, slanje propozicija i registracija prijava
  2. Organizacija rada Ocjenjivačkog suda, obrada rezultata, izrada bodovne liste
  3. Dostaviti Udruzi pića i sponzorsku robu u iznosu od 6.000,00 kn za potrebe natjecanja i završne večere
  4. Izrada i ispis priznanja po kategorijama i za prva tri mjesta u ukupnom poretku.
  5. Izrada foto dokumentacije svih jela.
  6. Dostava informacija i rezultata medijima na nacionalnoj razini
  7. Podmirenje troškova članova Ocjenjivačkog suda i organizacijskih troškova HKS-a za pripremu natjecanja.
  8. Osiguravanje završne novčane nagrade i statue – kristalne kuhače.
  9. U časopisu „Kuhar“ pripremiti i objaviti izvješće s natjecanja
  10. Na stranicama www.kuhar.hr objaviti informacije o natjecanju

 

OPĆA PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA

Organizator kupa je Hrvatski kuharski savez. Županijske Udruge kuhara u suradnji sa Savezom domaćini su pojedinih natjecanja.

Sudionici natjecanja su isključivo članovi HKS-a, kuhari bez obzira na mjesto zaposlenja. Natjecanje je pojedinačno, ali svaki natjecatelj može imati jednog pomoćnika. Natjecatelj može sudjelovati na svih 5 natjecanja, odnosno samo na odabranom natjecanju i to u svim ili samo u jednoj natjecateljskoj kategoriji. U slučaju ograničenog broja natjecatelja, prvenstvo sudjelovanja imaju natjecatelji koji sudjeluju u više kategorija, odnosno natjecatelji s većim brojem ostvarenih natjecanja u tekućoj godini. Teme natjecanja utvrđuje HKS  i objavljuje ih uz utvrđeni raspored prije održavanja prvog natjecanja.

Prijavnice za svako natjecanje dostavljaju se u Ured HKS-a najkasnije sedam dana prije natjecanja. Natjecatelji se mogu prijaviti unaprijed za natjecanja pojedinog kola Kupa.

Svi sudionici pojedinog natjecanja dužni su uz sebe imati fotokopiju važeće sanitarne knjižice.

 

NATJECATELJSKE KATEGORIJE I UVJETI OCJENJIVANJA

Hrvatski kuharski kup realizira se u  tri natjecateljske  kategorije:

Svečana hladna plata (hladna), Glavno jelo s prilogom (toplo) i Desert (hladan).

Natjecatelji sami osiguravaju sve potrebne namirnice za pripremu jela osim u kategoriji toplo jelo gdje osnovnu zadanu namirnicu osigurava organizator, ali natjecatelj može raditi i s vlastitom namirnicom o čemu se izjašnjava u prijavi za natjecanje.

Pred priprema namirnica je dopuštena u opsegu i prema procijenjenoj potrebi natjecatelja.

Jela se pripremaju na bazi normativa za 12 osoba, a izlažu se na pladnjevima i u toplim kupkama servirana za posluživanje s buffet stola. Svako jelo uz to izlaže se i servira 2 puta na tanjuru za jednu osobu. Obaveza natjecatelja je pripremiti recept i normativ jela pisan na računalu ili pisaćoj mašini i to u dva primjerka. Jedan primjerak se predaje predsjedniku Ocjenjivačkog suda na sastanku i dogovoru o radu, dok se drugi sa eventualnim korekcijama nastalima kod same pripreme jela predaje kod ocjenjivanja. Natjecatelj, ukoliko to nije drugačije utvrđeno, upotrebljava vlastiti pribor za prezentaciju i izlaganje jela u kategorijama Svečana hladna plata i Desert dok domaćin osigurava toplu kupku za prezentaciju Toplog glavnog jela.

Za svako natjecanje HKS imenuje četveročlani Ocjenjivački sud koji ocjenjuje u skladu s pravilima HKS-a. U pojedinoj kategoriji ocjenjuju tri člana Ocjenjivačkog sura, a svaki od njih utvrđuje vlastitu ocjenu pojedinog kriterija pri čemu je konačna ocjena kriterija prosjek pojedinačnih ocjena članova Ocjenjivačkog suda izražena na dvije decimale. Natjecatelj može u jednoj kategoriji ostvariti maksimalno 80 bodova.

Svaki član Ocjenjivačkog suda ocjenjuje na vlastitom ocjenjivačkom listiću.

Ocjenjivač koji nije u sastavu Ocjenjivačkog suda pojedine kategorije ne dodjeljuje ocjene, ali vodi bilješke o radu natjecanja i prenosi ih članovima Ocjenjivačkog suda koji ih uzimaju u obzir kod ocjenjivanja radova.

Ocjenjivački sud vrednuje prema slijedećem:

            Vanjski izgled

- Sklad boja – boje moraju biti u skladu, a jelo mora biti privlačno oku.

- Kompozicija – jelo mora biti pravilno i lijepo prezentirano.

- Kreativnost – posebno se vrednuje svako odstupanje od klasičnog načina prezentacije.                                      

            Sastav i okus

- Sklad okusa – okus jela mora biti skladan i ukusan.

- Kreativnost – posebno se vrednuje svako odstupanje od standardnih kombinacija sastojaka jela, npr. kiseli kupus sa dunjama

- Pravilan omjer sastojaka – jelo mora biti pravilnog nutricionističkog sastava,  npr. u sastavu ne smije biti previše ugljikohidrata.

- Pravilna priprema – ocjenjuje se pravilna priprema svih sastojaka, npr. važno  je da neka namirnica nije raskuhana ili prepečena.

            Ostalo

- Poštivanje propozicija – ukoliko se ne poštuju zadane propozicije (korištenje  namirnica van zadanog paketa, jelo nije na vrijeme prezentirano za ocjenjivanje itd.) dodjeljuju se negativni bodovi

- Složenost pripreme – posebno se vrednuje složenost pripreme pojedinog jela

Temeljem ostvarenih bodova utvrđuje se redoslijed sudionika na pojedinom natjecanju. Odluka ocjenjivačkog suda je konačna.

 

Bodovanje i ukupni poredak

Ostvareni redoslijed na pojedinom natjecanju, u svakoj kategoriji donosi natjecatelju određeni broj bodova u poretku Hrvatskog kuharskog kupa i to na slijedeći način:

1.  mjesto                   100 bodova

2.  mjesto                     85 bodova

3.  mjesto                     70 bodova

4.  mjesto                     60 bodova

5.  mjesto                    50 bodova

6.  mjesto                    45 bodova

7.  mjesto                     40 bodova

8.  mjesto                    35 bodova

9.  mjesto                    30 bodova

10.mjesto                    25 bodova

11.-15. mjesto             10 bodova

16.-20. mjesto             5 bodova

Poredak natjecatelja vodi se po svakoj kategoriji na način da se zbrajaju bodovi ostvareni redoslijedom na pojedinom natjecanju i u pojedinoj kategoriji.

 

NAGRADE

Na svakom pojedinačnom natjecanju dodjeljuju se priznanja HKS-a za prvo, drugo i treće mjesto u svakoj kategoriji te priznanja za prvo, drugo i treće mjesto u ukupnom poretku natjecanja. Organizator-domaćin može uz utvrđene nagrade i priznanja u dogovoru s HKS-om dodijeliti i druge nagrade.

Ukupni pobjednik Hrvatskog kuharskog kupa 2012./2013. je natjecatelj koji na kraju natjecanja ima najveći zbir bodova sa svih pet natjecanja iz sve tri  kategorije te osvaja veliku kristalnu kuhaču i novčanu nagradu u iznosu od 3.000 kuna. Za osvojeno drugo mjesto dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 2.000,00 kuna, za treće mjesto 1.500,00 kuna, za četvrto mjesto 1.000,00 kuna i za peto mjesto 500,00 kuna.

Za svakog natjecatelja koji je osvojio novčanu nagradu sponzor HKS-a, DICK dodjeljuje i paket noževa u iznosu osvojene novčane nagrade.

Ukupni pobjednik kategorije je natjecatelj koji osvoji najviše bodova u pojedinoj kategoriji, a za nagradu osvaja priznanje i malu kristalnu kuhaču.

Kompletne propozicije možete preuzeti ovdje.

 

 

 


URED HKS

Radno vrijeme Ureda: pon. - pet. 10:00 - 14:00

042/300-022
042/313-700
Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin
hks@kuhar.hr

recepti

Hladno predjelo

a01 - frane soza 03

Autor: FRANE SOŽA


Toplo predjelo

toplo predjelo 1

Autor: Restoran "Mediteran", Istraturist d.d., Umag


Glavno jelo

b02 - sladjana herman 01

Autor: SLAĐANA HERMAN


Desert

desert 1

Autor: Predrag Galjevski