Cro Top 10

Cro Top 10 je pozivno natjecanje najboljih kuhara po rang listi HKS-a za prethodnu godinu. Rang lista se formira na osnovu zbroja bodova dobivenih za plasman kuhara na Državnom prvenstvu te u Hrvatskom kuharskom kupu.

Natjecanje se odvija u sklopu Zagrebačkog velesajma tokom proljeća i to u cijelosti u montažnim kuhinjama i pred publikom.