Poziv za isticanje kandidature za rukovodstvo Saveza, mandat 2023.-2027.

Kategorija vijesti
U nastavku pročitajte uvjete za isticanje kandidature za predsjednika, dva dopredsjednika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Hrvatskog kuharskog saveza za mandat 2023.-2027. Ujedno Vam donosimo i proceduru izbora i načine glasovanja

Temeljem odredaba  članka 21. Statuta Hrvatskog kuharskog Skupština Hrvatskog kuharskog saveza objavljuje

Poziv za isticanje kandidature za  predsjednika, dva dopredsjednika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Hrvatskog kuharskog saveza za mandat 2023.-2027.

Pravo isticanja kandidature za predsjednika i dva dopredsjednika Hrvatskog kuharskog saveza imaju svi članovi s podmirenom članarinom za 2023. Godinu na dan 01. studeni 2023.

Kandidat za predsjednika Hrvatskog kuharskog saveza ima pravo istaknuti kandidaturu ukoliko ispunjava sljedeće kriterije:

 -         kandidat mora biti državljanin Republike Hrvatske

-          kandidat mora biti aktivan član HKS-a

-          kandidat mora imati završenu ugostiteljsku školu (smjer kuhar/slastičar)

-          kandidat mora imati minimalno 15 godina radnog iskustva u struci

-     kandidat mora imati minimalno 5 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama (npr.: voditelj smjene, voditelj kuhinje, voditelj restorana, direktor ugostiteljstva, direktor hotela i sl.)

-        kandidat mora  poznavati osnovni rad na računalu (osnovni programi MS Office-a)

-           kandidat mora poznavati strukturu HKS-a, poslovnike i statut (dokumentacija dostupna na www. kuhar.hr)

-           poželjno je ali nije uvijet da kandidat mora imati znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 -       poželjno je ali nije uvijet da kandidat ima iskustva na nastupima na europskim i svjetskim kulinarskim natjecanjima.


Uz zadovoljenje navedenih kriterija, kandidat kod prijave obavezno mora priložiti i sljedeću dokumentaciju:

-           potvrdu o nekažnjavanju (starosti maksimalno 60 dana do dana podnošenja prijedloga za kandidaturu)

-           presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo

-           životopis

-           viziju, plan i program rada HKS-a u narednom periodu od 4 godine, minimalne veličine 200 i maksimalno 1200 riječi.


Kandidature se podnose na e-mail Ureda HKS-a: hks@kuhar.hr do 05. studenog 2023.

 

Predsjednici Udruga članica Saveza do 05. studenog 2023. godine dužne su poslati imena delegata za izbornu Skupštinu 2023. godine.

Udruge članice Saveza pozivaju se da pošalju kandidature za funkcije u Nadzornom odboru i Časnom sudu također s rokom do 05. studenog 2023. Godine.


Napomene za Udruge:

Skupština HKS-a donosi odluku o raspisivanju izborne skupštine i izbora.

Svaka Udruga ima pravo na jednog delegata, a kada joj broj članstva prelazi 50, Udruga stječe pravo na još jednog delegata. Navedeno će se utvrditi prema evidenciji uplaćenih godišnjih članarina na dan 01. studeni 2023. Godine. 

Preostale delegate do popune broja od 31 odrediti će aktualni Upravni odbor HKS-a

1. Udruge kuhara mogu, ali ne moraju, za funkcije Predsjednika, Dopredsjednika, Časnog suda ili Nadzornog odbora predlagati kandidate. 

2. Udruga također može predložiti kandidata za Predsjednika (prema kriterijima za Predsjednika) ili Dopredsjednika i to samo iz svojeg članstva. 

3. Ako Udruga predlaže kandidata za Predsjednika ili Dopredsjednika on mora biti i delegat te Udruge u Skupštini. Osobe koje rukovode Savezom moraju biti i članovi Skupštine i to je praksa koju HKS ima od svog osnivanja. 

4. Nakon što u Ured HKS-a do 05.11. pristignu sve kandidature, one će do 12. studenog biti objavljene na Internet stranici HKS-a. Tada će svaka Udruga moći porazgovarati na svojem sastanku o kandidaturama i donijeti odluku o tome za koga će glasati njihov delegat na izbornoj sjednici.

Ukoliko postoje još neke nejasnoće možete nas kontaktirati u Ured HKS-a putem e-maila hks@kuhar.hr
 O uvjetima izbora te proceduri više možete pročitati u nastavku ili preuzmite dokument ispod teksta.

Postupak provedbe izbora za predsjednika, dva potpredsjednika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Hrvatskog kuharskog saveza za mandat 2023.-2027.

 

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKE

Nakon provedbe postupka prikupljanja kandidatura za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Hrvatski kuharski savez (u daljnjem tekstu: HKS) će napraviti selekciju temeljem kriterija navedenih u Poziv za isticanje kandidature za  predsjednika, dva potpredsjednika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Hrvatskog kuharskog saveza za mandata 2023.-2027. (u daljnjem tekstu: Poziv)

HKS će provesti evaluaciju prijava kandidata u 2 Faze:

  1. Faza - Administrativna provjera

Ukoliko je kandidat dostavio svu traženu pravovaljanu dokumentaciju navedenu u Pozivu automatski se upućuju u 2. Fazu. Ukoliko kandidat nije dostavio potpunu dokumentaciju, HKS će zatražiti od kandidata dopunu dokumentacije te će kandidat u periodu od 5 radnih dana od dana zaprimanja zamolbe za dopunu dokumentacije moći dostaviti istu. Ukoliko kandidat ne dostavi dokumentaciju u zadanom roku, prijava se odbija te HKS kandidatu izdaje odluku o odbijanju kandidature.

  1. Faza - provjera kriterija prihvatljivosti

Ukoliko je kandidat zadovoljio kriterije u 1. Fazi, automatski ulazi u 2. Fazu odabira u kojoj se vrši provjera po kriterijima prihvatljivosti navedenima u Pozivu. Kandidate koji zadovoljavaju sve navedene kriterije HKS će predložiti kao potencijalne kandidate za izbor predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika te mu izdati odluku o prihvaćanju kandidature, u protivnome će biti izdana odluku o odbijanju.

GLASOVANJE
 

Sukladno Članku 37. Statutu HKS-a od 14.11.2023., glasovanje je omogućeno svakom redovnom i potpornom članu HKS-a koji je do 01.11.2023. podmirio članarinu za tekuću godinu (u daljnjem tekstu: glasač) te time stekao puno pravo biranja predsjednika i potpredsjednika. O uvjetima ostvarenja prva za sudjelovanje u izboru predsjednika i potpredsjednika svi članovi HKS-a su pravovremeno obaviješteni putem putem web stranice HKS-a (www.kuhar.hr) te putem dopisa koji su primili elektroničkom poštom.

Glasovanje se provodi tajno, po načelima transparentnosti, putem internetske stranice HKS-a (www.kuhar.hr). HKS će sve članove koji su ostvarili pravo glasovanja pravovremeno obavijestiti o vremenu i načinu glasovanja. Glasovanje će se provoditi u periodu od 7 (sedam) dana o čemu će se voditi zapisnik.

HKS će svakom glasaču dan prije početka glasovanja putem elektroničke pošte dostaviti poveznicu putem koje će glasač moći dati svoj glas. Glasovanju će se moći pristupiti u zadano vrijeme koje će odrediti HKS i o kojemu će putem elektroničke pošte obavijestiti glasača.  

Nakon pristupa portalu za glasovanje glasač će moći izabrati samo 1 (jednog) kandidata za predsjednika te 2 (dva) kandidata za potpredsjednika. Nakon odabira kandidata glasač će potvrditi svoj izbor te će mu na adresu elektroničke pošte stići potvrda o glasovanju s točnim datumom, vremenom i odabirom kandidata. Preporučamo da navedene potvrde sačuvate. S obzirom kako je sustav elektronskog glasovanja koncipiran na način da svakom glasaču omogući glasovanje samo jednom, višestruki izbori kandidata nisu mogući.

Po zatvaranju glasovanja, glasovi se prebrojavaju te se isti predstavljaju na izbornoj skupštini na točci dnevnog reda: izbor predsjednika i potpredsjednika.

Kandidati za funkciju predsjednika i dva potpredsjednika moraju ostvariti više od polovice glasova prikupljenih elektroničkim glasovanjem. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije natpolovičnu većinu glasova, u drugi krug ulaze po 2 kandidata koji su osvojili najveći broj glasova za predsjednika te po 2 kandidata za svakog potpredsjednika. U slučaju održavanja drugog kruga izbora za predsjednika i 2 potpredsjednika, pravo glasovanja imaju samo fizički prisutni članovi skupštine. Predsjednik i potpredsjednici moraju biti izabrani natpolovičnom većinom glasova svih prisutnih članova Skupštine.

IZBORI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I ČASNOG SUDA

ČASNI SUD

Suklano članku 30. važećeg Statuta HKS-a, Časni sud sastoji od 3 člana koja se biraju na period od 4 godine i ne mogu biti ponovno birani. Član časnog suda ne može biti član bilo kojeg od ostalih tijela upravljanja HKS-a. Članovi časnog suda između sebe biraju predsjednika.

Članove časnog suda, temeljem Poziva za isticanje kandidature za  predsjednika, dva potpredsjednika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Hrvatskog kuharskog saveza za mandata 2023.-2027., predlažu predsjednici udruga članica saveza i to zaključno s datumom 05. studeni 2023. Godine.

Odluku o izboru članova časnog suda donosi Skupština. Prvo glasanja za članove časnog suda imaju samo fizički prisutni članovi skupštine.

NADZORNI ODBOR

Sukladno članku 27., važećeg Statuta HKS-a, Nadzorni odbor se sastoji od 5 članova koji se biraju na period od 4 godine i ne mogu biti ponovno birani. Član nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg od ostalih tijela upravljanja HKS-a.

Članove nadzornog odbora, temeljem Poziva za isticanje kandidature za  predsjednika, dva potpredsjednika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda Hrvatskog kuharskog saveza za mandata 2023.-2027., predlažu predsjednici udruga članica saveza i to zaključno s datumom 05. studeni 2023. Godine.

Odluku o izboru članova nadzornog odbora donosi Skupština. Prvo glasanja za članove nadzornog odbora  imaju samo fizički prisutni članovi skupštine.

 

 

 

Podijeli