Kulinarska akademija

Krajem 2009. godine Skupština HKS-a donijela je promjene Statuta i dosadašnjoj Hrvatskoj kulinarskoj akademiji dala novi značaj – članstvo Akademika kulinarstva. Sve županijske Udruge mogle su predložiti zaslužne članove struke sa svog područja, a onda je ponovno Skupština, odabrala prvih dvadeset i dvoje Akademika.

Na svečanosti u Opatiji, povodom Dana hrvatskog kulinarstva 2010. godine državni tajnik g. Željko Lenart dodijelio im je počasne lente. Bio je to završetak želje rukovodstva Saveza za davanjem propisnog priznanja zaslužnim članovima struke koji su istu zadužili kroz dugi radni vijek, od kojih su mnogi učili i kojih se jednako tako mnogi sjećaju kao one koji su ih uveli u svijet kulinarstva te pravilno usmjerili u daljnjem razvoju. Na svečanosti je bilo prisutno 14 Akademika dok je preostalih 8 bilo spriječeno zbog bolesti ili pak drugih neodgodivih obaveza.

Sama Hrvatska kulinarska akademija postavljena je kao najviše stručno tijelo Saveza i „skup mozgova“ kulinarske struke koji će u budućnosti davati mišljenja, prijedloge i smjernice za još bolji i kvalitetniji rad našeg nacionalnog udruženja. Akademiju će činiti 21 stalni i aktivan član te počasni članovi, a kada se popuni broj od 21 stalnog člana, postupak izbora novog pokrenut će se tek u trenutku kada prestane članstvo jednom od ranijih. Stalni članovi imati će svoje obaveze i aktivnosti, a u slučaju da ih ne mogu izvršavati, npr. zbog bolesti, moći će zatražiti svoj prelazak u počasno članstvo.

U prvi Saziv Akademije uključeno je 14 stalnih članova koji su aktivno sudjelovali u radu i stvaranju Hrvatskog kuharskog saveza u proteklih nekoliko godina, dok je još 8 članova uključeno u obliku počasnog članstva, a to su oni koji nisu bili aktivni članovi Saveza do sada ili su u manjoj mjeri bili uključeni u naše aktivnosti. Također, u počasnom članstvu su i neki aktivni članovi Saveza koji zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu Akademije u narednom periodu. Za prvog predsjednika Akademije, odlukom Skupštine izabran je Stanko Erceg.

Ovaj prvi saziv određen je odlukom Skupštine HKS-a iznimno mimo utvrđenih kriterija za članstvo, ali u budućnosti u članstvo Akademije moći će biti izabrani članovi Saveza koji su se dokazali višegodišnjim i predanim radom u struci te su svojim ukupnim djelovanjem doprinijeli razvoju hrvatske kulinarske misli i prakse, a zadovoljavati će slijedeće kriterije:

- da su stariji od 50 godina i da imaju najmanje 25 godina rada u struci,

- da su nosioci zlatnog znaka Saveza (kojeg će HKS početi dodjeljivati u 2011. godini)

- da su aktivno sudjelovali na značajnijim međunarodnim kulinarskim natjecanjima osvojivši najmanje 5 medalja, ili su svojim stručnim radovima sudjelovali na tematskim konferencijama, odnosno stručnim skupovima o kulinarstvu i prehrani,

- da su pripremili i objavili najmanje tri rada vezana uz kulinarsku praksu,

- da su aktivno sudjelovali u procesima edukacije kuhara u zemlji i inozemstvu,

- da se ničim nisu ogriješili o Kodeks profesionalnih kuhara HKS-a.

Rad Akademije odvijati će se u tri osnovna odbora od maksimalno 7 članova.

Akademija će imati:

1 .Odbor za razvoj struke i znanost (predsjednik: Branko Ognjenović) čija je zadaća pokretanje i provođenje stručnih istraživanja i rasprava posebno s ciljem sagledavanja i praćenja svjetskih suvremenih iskustava u kulinarstvu i primjena istih u hrvatskoj kulinarskoj praksi. Zadaća odbora je i stalno praćenje i dograđivanje sustava natjecanja i ocjenjivanja na natjecanjima, te unapređenje koncepcije i sadržaja kuharskih natjecanja u svijetlu aktualnih svjetskih kulinarskih trendova.

2. Odbor za istraživanje i zaštitu hrvatske kulinarske baštine (predsjednik: Branko Čukelj) čija je zadaća poticanje i provođenje istraživanja s područja zaštite hrvatske kulinarske baštine, razvoja ponude temeljene na tradicionalnoj lokalnoj kuhinji, obrada jela i njihova prezentacija

3. Odbor za edukaciju (predsjednik: Damir Crleni) čija je zadaća predlaganje i osmišljavanje stručnih obrazovnih sadržaja za sve dobne skupine članstva, od učenika do šefova, kroz stalne i povremene oblike osposobljavanja u edukacijskom centru Akademije, odnosno u prostorima članica.

Članovi Hrvatske kulinarske Akademije su:

 1. Vladimir Balent
 2. Damir Crleni
 3. Vijam Cvek
 4. Anton Čehić
 5. Branko Čukelj
 6. Gostimir Dragić
 7. Stanko Erceg ✞
 8. Zdravko Kalabrić
 9. Božo Lučić ✞
 10. Dragica Lukin
 11. Branko Ognjenović
 12. Frane Papić
 13. Branko Žufika
 14. Danica Trbušić ✞
 15. Miroslav Dolovčak
 16. Damir Perman
 17. Marija Kuzminski
 18. Ivo Ribarević
 19. Jozo Gale
 20. Marijan Hornung
 21. Ante Ivić ✞
 22. Stevo Karapandža
 23. Vlado Katanec ✞
 24. Mario Licul ✞
 25. Ferdo Odak
 26. Ljudevit Sabo
 27. Slavko Večerić ✞