Udruge članice

Članicom HKS-a može postati svaka osnovna udruga kuhara ili slastičara. Osnovna kuharska udruga je udruga koja stječe svojstvo pravne osobe upisom u registar kod nadležnog tijela državne uprave. Članovi osnovne udruge mogu biti samo fizičke osobe. Osnovne udruge mogu svoje članstvo i rad organizirati kroz podružnice, sekcije i ogranke na području Republike Hrvatske. Mogu se osnovati udruge kuhara ili slastičara grada, općine, regije i sl. Za sve informacije i pomoć pri osnivanju novih udruga kuhara ili slastičara, obratite se u ured HKS-a.

Postojeće udruge Hrvatskog kuharskog saveza:

Udruga kuhara Bjelovarsko-bilogorske županije
Vrlika 45, 43500 Daruvar
predsjednik: Snježana Blažičko, tel. 098/933-7090
e-mail: snjezana.blazicko@gmail.com 
tajnik: Miroslav Maroši

Udruga kuhara Požeško-slavonske županije
Đure Basaričeka 83, 34000 Požega
predsjednik: Anđelko Ledić, tel. 098/169-3032
e-mail: ledic.andjelko@gmail.com

Udruga kuhara Brodsko-posavske županije
N. Zrinskog 44, 35000 Slavonski Brod
predsjednik: Tihomir Krijan, tel. 091/948-0704
e-mail:tkijan1@gmail.com  

Udruga kuhara Dubrovačko-neretvanske županije
Stjepana Radića 7, 20210 Cavtat 
e-mail: udrugakuhara-du@kuhar.hr, tomislav.cicak@gmail.com
tajnik: Tomislav Čičak, tel. 098/180-6415

Udruga kuhara Grada Zagreba
Gračansko Dolje 49a, 10000 Zagreb
e-mail: miroslav.dolovcak@zg.t-com.hr  
predsjednik: Miroslav Dolovčak, tel. 098/9811-880
tajnik: Vladimir Balent

Udruga kuhara i slastičara Koprivničko-Križevačke županije
Josipa Vargovića 4, 48000 Koprivnica
predsjednik: Alen Belić,  tel. 092/292-9004
e-mail: uks.kkz@gmail.com 

Udruga kuhara Krapinsko-zagorske županije
Obrtnička 47, 49240 Donja Stubica
predsjednik: Marko Živaljić, tel. 091/7666-234
e-mail: majsecov.mlin@gmail.com

Udruga kuhara Osječko-baranjske županije
Trg bana Josipa Jelačića 2, 31000 Osijek
predsjednik: Ivan Đukić, tel. 091/450-8813


e-mail: idjukic.os@gmail.com
potpredsjednik: Andrej Kristek

Udruga kuhara Primorsko-goranske županije
Srdoči 46, 51000 Rijeka
e-mail: dinoknezevic1@gmail.com 
predsjednik: Dino Knežević, tel. 091 626-7776

Udruga kuhara Sisačko-moslavačke županije
Hotel “Kutina”, Dubrovačka 4, 44320 Kutina
predsjednik: Marijan Bošnjak, tel. 098/9568-797
e-mail: marijan.bosnjak@gmail.com 
dopredsjednik: Srećko Kozić
tajnik: Vedran Smolčić

Udruga kuhara Varaždinske županije
Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin
predsjednik: Bojan Bohorč, tel. 099/8049-086
e-mail: bojanbohorc@gmail.com 
tajnik: Damir Crleni
e-mail: udrugakuhara-vz@kuhar.hr

Udruga kuhara Vukovarsko-srijemske županije
Dr. Z. Sremca 43, 32100 Vinkovci
e-mail: udrugakuhara-vk@kuhar.hr 
predsjednik: Jozo Gale, tel. 098/269-659, 098/460-752
e-mail: gale@udrugakuhara-vsz.hr

Udruga kuhara Ličko-senjske županije
Selište Drežničko 10 D, 47245 Rakovica 
e-mail: udrugakuhara-ls@kuhar.hr 
predsjednik: Darko Klobučar, tel. 099/505-3697
e-mail: kuharskisavezlika@gmail.com

Udruga kuhara Zagrebačke županije
Heinzelova 62 A/6, 10000 Zagreb
e-mail: udrugakuhara-zgz@kuhar.hr 
predsjednik: Berislav Lacković, tel. 099/5781-454
e-mail: berislav.lackovic1@gmail.com 
dopredsjednik: Željko Brajković
tajnik: Tomislav Jančić

Udruga kuhara i slastičara grada Slatine
predsjednik: Dražen Šafar, tel. 098/7822-63
e-mail: crni.safar@gmail.com
tajnik: Vladimir Grgurić 
e-mail: vladimir.grguric@vt.t-com.hr

 

Sekcija za kulinarsku i slastičarsku artistiku HKS-a
predsjednik: Marijan Bošnjak, tel. 091/8875358

Sekcija ocjenjivača HKS-a
predsjednik: Miroslav Dolovčak, tel. 098/9811-880