Hrvatska kulinarska reprezentacija

Nacionalna kulinarska reprezentacija Hrvatske formirana je 2007. godine, a njeno prvo predstavljanje javnosti bilo je 19. rujna 2007. godine u hotelu „Antunović“ u Zagrebu. Četiri godine nakon svog osnutka, Hrvatski kuharski savez osnovao je Nacionalnu kulinarsku reprezentaciju i tako ostavio još jedan od ciljeva koji su “zacrtani” kod njegova osnivanja 2003. godine. Zadatak nacionalne reprezentacije je promocija hrvatske gastronomske baštine i kulinarstva na međunarodnim natjecanjima te gastronomskim manifestacijama u inozemstvu, a važan cilj njenog djelovanja je i upoznavanje Hrvatskih kuhara i slastičara sa kolegama iz inozemstva i njihovo praćenje trendova te na taj način stvaranje novih kulinarskih majstora u Hrvatskoj koji će svoja znanja moći prenositi na mlade i time doprinijeti razvoju struke.

Na čelu Nacionalne kulinarske reprezentacije od njenog osnivanja bio je izbornik Branko Ognjenović i njegov rad obilježilo je upoznavanje sa propozicijama i sistemom natjecanja te početni uspjesi Hrvatskih kuhara i slastičara kao što je osvajanje brončanih i srebrnih medalja na jakim natjecanjima u Rusiji, Njemačkoj, Walesu te Luksemburgu. Nakon četverogodišnjeg mandata na funkciji izbornika Branko Ognjenović okrenuo se privatnim projektima, a Upravni odbor HKS-a odabrao je Marinka Jurešića za novog izbornika koji je funkciju preuzeo s početkom 2011. godine.

Nacionalna kulinarska reprezentacija priprema se za nadolazeće kulinarsko natjecanje IKA - Kulinarska olimpijada koja će se održati u veljači 2020. godine.
Članove tima predstaviti ćemo u rujnu 2019. godine.